O Bio nádobí | Bio nádobí

O Bio nádobí


O Bio nádobí

Pšeničné otruby, z kterých se naše bio nádobí dále vyrábí, vznikají jako vedlejší produkt při výrobě mouky v ekologicky čisté zemědělské oblasti Polska. Technologický proces je chráněn četnými mezinárodními patenty.

Jedná se o vysoce ekologicky čistý výrobní proces, který je založen pouze na přírodních surovinách. Při výrobě talířů se využívá pouze pšeničných otrub a malého množství vody, které se pak za vysokého tlaku a teploty lisují do konečné podoby.

Tyto talíře splňují nároky na kvalitu čistoty plodiny a jsou poživatelné (jedná se o čistou vlákninu). Surovina je certifikována podle nejvyšších standardů EU. Na každé dodávce dodavatele je přiložen certifikát kvality. Takový to talíř se po použití do 30 dnů sám rozloží.

Rozklad ODP v přírodě

U příborů se k pšeničným otrubám přidává polyaktid nebo-li kyselina polymléčná (biologicky odbouratelný polyester), díky které jsou daleko více odolnější a splní tak účet, ke kterému jsou určeny.